Islamic Sadeqin Website
Haqqımızda
Bizimlə əlaqə
 • ƏLLAMƏ ŞEYX ƏHMƏD ƏMİN ƏNTAKİ

  Məntiqsizlikdən və təəssübkeşlikdən uzaq olan elmi söhbətlər ‘hli-sünnənin bir sıra görkəmli şəxsiyyətlərinin, Cəfəri məzhəbinin düzgünlüyünə etiraf və onu ağıl, Quran və hədisə əsaslanan şəriətə malik bir məzhəb kimi qəbul etmələrinə səbəb olmasından əlavə, həm də onların bəzi böyüklərinin öz məzhəblərini tərk edərək, şiəliyi səmimi qəlbdən qəbul etmələriylə nəticələnmişdir. Onlar etiraf etmişlər ki, haqq birdir və onun təmsilçisi Əhli-beyt məzhəbi sayılan [davamı...]

 • HƏQİQİ ŞƏFAƏTÇİLƏRDƏN ŞƏFAƏT İSTƏMƏK ŞİRKDİRMİ? ...

  Sualın izahında deyilməlidir ki, şəfaət Allaha məxsus bir haqdır. Quranda bu barədə buyurulur: قُلْ لِلّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا “De: Şəfaət haqqı bütünlüklə Allaha məxsusdur.”1 Deməli, Allahdan başqasından şəfaət istəmək Allahın mütləq haqqını Onun bəndəsindən istəməkdir və belə istək də həqiqətdə Allahdan başqasına pərəstiş – şirk [davamı...]

 • AYƏTULLAH ŞEYX FAZİL QAFQAZİ LƏNKƏRANİ

  Qafqazi ləqəbi ilə məşhur olan Ayətullah Şeyx Fazil Lənkərani, Ayətullah əl-üzma Şeyx Məhəmməd Fazil Lənkəraninin atasıdır. O, yüksəkdərəcəli fəqih, dəyərli İslam alimlərindən və öz əsrində mərcəyi-təqlidlər tərəfindən elmli şəxsiyyətlərdən biri kimi tanıtdırılmışdır. O, 1892-ci ildə (1209 hicri qəməri) Lənkəranın “Ərkivan” kəndində pak və nəcib bir [davamı...]

 • İMAM ƏLİYYƏN-NƏQİ ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI


  • Müәllif : Pişvayi , Mehdi
  • Tәrcümә еdәn : Mais Ağaverdiyev
  • Nəşr : Moce-elm
  • Nəşr tarixi : 2003

 • ISLAMIN CAZIBƏSI

  Ata-anam məsihidirlər. Onlar məni Babi İvanz adlandırdılar, lakin indi məni müsəlmanlar Xədicə İvanz adı ilə tanıyırlar. Bu yazı mənim və həyat yoldaşımın necə müsəlman olmağımız haqqındadır. Yaxşı yadımdadır ki, 7-8 yaşım [davamı...]


İMAMA XAS OLAN SİFƏT VƏ ŞƏRTLƏR (1)

İmam və Peyğəmbərin (s) canişinin öhdəsinə düşən ən ağır məsuliyyətlərə diqqət yetirdikdə, onun çox mühüm xislətlərə malik olması labüd görünür. İmamın malik olduğu xislətlər mütləq Peyğəmbəri-Əkrəmin (s) spesifik xüsusiyyətlərinə az-çox oxşamalıdır. Çünki hər ikisi bir [davamı...]

MƏNİM “YAŞAMAĞA RAZI DEYİLƏM VƏ MƏCBURİYYƏT ...

Başqa sözlə: Mən bu dünyaya qədəm qoymağa razı olmadığım üçün əgər bir günah iş görsəm, (sözsüz ki, günahsız deyiləm) məsuliyyət daşıyırammı? Əgər Allah-taala məni yaratmasaydı, günah edib axirətdə əzab-əziyyətlərə, işgəncələrə məruz qalmazdım! Hər şeydən öncə qeyd etmək lazımdır ki, insan bu dünyaya öz istəyilə gəlməsə də, varlıq və onun təsirləri kimi misilsiz nemətə malik olmuşdur. Bunun müqabilində yoxluq və [davamı...]